Loňské léto bylo suché a horké. Teploty překračovaly třicítku a nezřídka se šplhaly až k tropické čtyřicítce. Řeknete si – teplota ideální pro teplomilné zeleniny, pro rajčata a papriky. A najednou, uprostřed vegetace, se u těchto plodin začalo na zahrádkách masivně objevovat zasychaní a nekróza květního konce plodů. U paprik bývá tato fyziologická porucha častější, v minulém roce ale silně ovlivnila hlavně rajčata.

nekróza u paprik

Příčina je jedna – nedostatek přijatelného vápníku. Tato fyziologická porucha se odborně nazývá abiotická nekróza květního konce plodů rajčat a paprik. Někdy je nekrotizována celá špička plodu, jindy se na plodech vyskytují okrouhlé skvrny, které jsou ale vždy v koncové (květní) části plodů. Za vlhkého počasí jsou nekrotické skvrny šedavé a mokré, kdežto za sucha zasychají, jsou vpadlé, téměř černé, někdy druhotně pokryté saprofytickými houbami.


 suchá hniloba u rajčat

nekróza květního konce u zralého plodu

Z fyziologického hlediska dochází k porušení prostupnosti buněčných stěn a postupně k jejich celkové destrukci. Tyto poruchy se mohou objevovat i na rostlinách rostoucích v půdách obsahujících dostatek vápníku. V naprosté většině případů se jedná o "relativní nedostatek přijatelného vápníku", závislý na dostatku či nedostatku půdní vláhy, obsahu dalších živin v půdě, především nadbytku dusíku a draslíku, ale i hořčíku nebo sodíku a od půdní reakce. Zdá se, že výraznou roli hrají vysoké teploty. V minulém roce se ve vysoké míre projevila i odrůdová náchylnost k této poruše.

Základní preventivní ochranou proti všem uvedeným příznakům nedostatku vápníku je:
1) Pravidelná a dostatečná závlaha. V průběhu celé vegetace by nikdy nemělo dojít k proschnutí kořenové soustavy. V některých případech se však nedostatek vápníku může projevovat i na půdách příliš mokrých a rozbahněných.
2) Vyrovnaná výživa všemi důležitými živinami. Nemělo by nikdy docházet hlavně k přehnojování dusíkem (zejména v amoniakální formě). Je třeba zacházet opatrně i s draslíkem a to především na půdách s vyšším obsahem tohoto prvku.

Preventivně nebo při výskytu prvních příznaků je možné dodávat rostlinám vápník listovou  aplikací ve snadno přijatelné formě. Tou je především chlorid vápenatý (0,5 %) nebo některá speciální hnojiva, která tuto formu vápníku obsahují. Důležité je preventivní použití, napadené plody již nevyléčíte a je dobré je otrhat.

nekróza květního konce u rajčat

V minulém roce se výrazně projevila odrůdová citlivost k této poruše. Některé typy rajčat a v rámci typu i odrůdy byly extrémně napadány. Byl to hlavně protáhlý typ SAN MARZANO a odrůda CORSARO F1. Odrůda SAN MARZANO GIGANTE se jeví podstatně tolerantnější. Vyšší stupeň poškození byl zaznamenán i u skupiny biftekových rajčat. Naopak výrazně odolné byly cherry a koktejlová rajčata. Populární BEJBINO F1 nebo nová třešňová rajčata MINI, BIBI a DATLO byla nekrózou poškozena minimálně.