Kategorie

Mák setý Počet produktů: 2

Latinsky: Papaver somniferum L.
Slovensky: Mak siaty

Mák setý se pěstuje především pro účely potravinářské, tedy pro semeno, méně k lisování makového oleje. Na prostředí nemá zvláštní požadavky, nesnáší jen extrémně lehké nebo těžké půdy. Je ale náročný na živiny. Nejlepší předplodinou jsou pro něj okopaniny hnojené chlévským hnojem, dále luskoviny a jeteloviny. Nejčastěji bývá řazen po obilovinách. Mák je označován jako

„výchozí surovina – zdroj“ návykových (omamných) látek, proto se na něj vztahuje zákon číslo 167/98 Sb. (zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů), ze kterého, mimo jiné, vyplývá ohlašovací povinnost osob pěstujících mák na ploše větší než 100 m2 a ohlašovací povinnost při vývozu a dovozu makoviny. 

HTS   0,408 g

Více informací
Zobrazeno 1 – 2 z 2 položek