vertiko nakládačkyOkurky na opoře? Podobně jako réva vinná nebo chmel? Proč ne. Stejně jako tyto dvě rostliny je i okurka ve své domovině liána a vertikální systém pěstování ji svědčí. Na záhonu i ve fóliovníku. I když je časově náročnější a nákladnější, má VERTIKO systém oproti běžnému pěstování okurek v rovině velké výhody:

 

 

  • lepší zdravotní stav rostlin (porost je lépe provětrávaný, listy rychleji osychají, snadnější chemická ochrana)

  • plody nejsou znečištěny od zeminy a jsou lépe vybarvené

  • sklizeň plodů je snadnější a přehlednější

  • vysoký výnos ve výborné kvalitě

  • delší sklizňové období

Základem VERTIKO systému je vybudování dokonalé opěrné konstrukce pro rostliny. Základem konstrukce jsou dřevěné kůly nebo železné tyče zatlučené v řadě ve vzdálenosti 2 – 3 m od sebe. Výška po zatlučení má být 1,5 – 2 m. Na vrcholu kůlů je uchycen a volně prochází nosný drát, který je na konci každé řady dobře ukotven a vypnut. Na tento nosný drát je uchycena vlastní síť z polypropylenu nebo jiného odolného materiálu s velikostí ok nejlépe 15 x 15 cm. Po roztažení je síť přivázána ke kůlům a vypnuta pomocí drátků zapíchnutých do země anebo pomocí dalšího drátu napnutého těsně nad povrchem půdy. Vzdálenost jednotlivých řad sítí vedle sebe je dle možností 1 – 1,5 m, aby bylo možné provádět ošetřování a sklizeň.

Nejlepší výsledky jsou s výsadbou sazenic ve volné půdě v květnu, když už nehrozí pozdní mrazíky. V případě pěstování ve foliovém krytu můžete vysazovat již od poloviny dubna.  Rostlinky mají mít plně vyvinuté děložní lístky a ne zcela vyvinutý první pravý list. Sazenice před výsadbou dokonale otužte a přizpůsobte přímému slunečnímu záření. Vždy platí, že menší sazenice se ujímají lépe. Rostliny vysaďte do řádku po 20 – 30 cm. Výhodné je nastlání pásem černé netkané textilie
Základem úspěšného pěstování okurek na sítích je jejich vyštipování. Odstraňujte všechny postranní výhony a malé plůdky vyrůstající z paždí listů až do výšky 50 cm. I když se tímto opatřením oddálí první sklizeň, je nezbytné pro zdárný vývoj v následném období. Rostliny musí nejprve pořádně zakořenit a nesmí se oslabovat tvorbou plodů a postranních výhonů.
Dalším krokem je důsledné navádění rostlin. Od začátku navádějte do jednotlivých ok sítě hlavní vrchol okurky a od 50 cm výšky rostlin i postranní výhony. Co nejrychleji zaplňte síť a vyveďte rostliny až k hornímu drátu, kde je nechejte růst volně zpět dolů. Růstový vrchol můžete nahoře zaštípnout (podpoříte tím větvení a násadu), postranní výhony nechte růst volně dolů. Okurka nemá ovíjivou lodyhu a úponky nezajistí dostatečné samovolné uchycení k síti, proto je navádění do ok sítě nezbytné, dokud nedosáhnou rostliny vrcholu sítě.

Správná volby odrůd
Pro tento intenzivní způsob pěstování okurek nakládaček a salátovek je třeba zvolit výkonné, rané hybridní odrůdy. V případě pěstování ve fóliovníku vyberte partenokarpické hybridy, které k vývoji plodů nevyžadují opylení hmyzem.
 

SONADA F1SONADA F1 – je výnosná partenokarpická nakládačka se štíhlými a vyrovnanými plody. Vyniká raností a vysokým výnosem.
 

 

 

  

HARRIET F1HARRIET F1 je velmi raná, hybridní, partenokarpická odrůda s tupými geneticky nehořkými plody s bílými ostny.
Obě jsou velmi vhodné pro intenzivní způsoby pěstování. Mají velmi dobrý zdravotní stav včetně vysoké tolerance k plísni okurkové.

 

CHARLOTTE F1Ve volné půdě je možné použít na VERTIKO systém i dnes již velmi rozšířenou odrůdu CHARLOTTE F1. Vyniká raností, převážně samičím kvetením a „střapečkovým“ nasazováním plodů. Plody jsou štíhlé, tvarově vyrovnané s jemnou a hustou bradavičností, geneticky nehořké. Vyznačuje se raností, vysokým výnosovým potenciálem, odolností k deformacím a vysokou tolerancí k plísni okurkové.