Na těžších půdách se často vyskytují problémy s deformací kořenů mrkví a petržele. Příčinou je poškození meristému kořenové špičky, když se tato dostane na nepropustné podloží, nebo do půdní vrstvy s nedostatkem kyslíku. Poškození růstového vrcholu vede k deformacím a známému rozvětvení kořenu.

Rady nepěstovat mrkev a petržel na těžkých půdách nebo na půdách kamenitých se těžko poslechnou, když máte na zahrádce právě takovou půdu. Ale ani v tomto případě se nemusíte výstavních kořenů vzdát.
Pouze to chce správný výběr odrůdy s kratším kořenem. Pomůže i pěstování na hrůbcích, kdy poskytneme rostlině větší prostor pro vývoj kořenů.

KONIKA je právě ta petržel s kratším kořenem, vysoce odolná k větvení, která je vhodná i do těžších půd. Kořen dorůstá 12 - 15 cm, na povrchu je hladký, široce kuželovitého tvaru. Tato poloraná odrůda je vhodná pro letní sklizeň s natí, ale i pro podzimní sklizeň pro skladování.  Dužnina je aromatická, krémově bílá, u středu s nevýrazným mramorováním. Vegetační doba od výsevu je 160 - 170 dnů.

Konika


Z mrkví doporučujeme odrůdy typu chantenay, rovněž s kratším a kónickým kořenem. Nepleťte si je s pozdními skladovatelnými mrkvemi, tyto odrůdy jsou křehké a lahodné jako nejsladší karotky. Jsou to např. CHAMARE, CHARISMA F1 nebo můj favorit – CASCADE F1. Je to asi nejchutnější mrkev typu Chantenay, jakou jsme zkoušeli. CASCADE F1 je křehká, sladká a šťavnatá. Výborná na letní sklizeň,. vysoce vyrovnaná ve velikosti i ve tvaru kořenů. Odrůda výborná i do těžších půd, kde její krátké kořeny nemají tendenci k větvení.

CASCADE F1

A jak postupovat při pěstování na hrůbcích?
Hrůbky si připravíte tak, jako byste „nakopčili“ brambory, jen mírně širší, cca  50-60 cm, s rovnou horní částí. Do takto připraveného hrůbku vysejte dvojřádek semen. Hrůbky si připravte předem, minimálně 2 – 3 týdny před výsevem, aby půda dostatečně slehla a obnovila se přirozená kapilarita. Rostliny pěstované na hrůbcích mají dostatek prostoru k růstu kořenů v optimálních půdních podmínkách. Výsledkem jsou výstavní, vyrovnané a nevětvící kořeny, které se výrazně snadněji se sklízí. V optimálních růstových podmínkách mají kořeny lepší chuť.

Petržel na hrůbcích

petržel na hrůbcích

petrýžel

Mrkev na hrůbcích

mrkev na hrůbcích

mrkev

mrkev

TIP:
Vyberte záhonek, kde jste kořenovou zeleninu nepěstovali v minulých letech. Mrkev a petržel jsou zeleninami „druhé tratě“ a potřebují půdu ve staré síle. Nehnojíme k nim chlévským hnojem a v osevním postupu je zařazujeme ve druhém až třetím roce po organickém hnojení. Kvalitní a strukturní půda, dobře a hlouběji prorytá je pro jejich pěstování podmínkou. Optimální je půda hlinitopísčitá, obě zeleniny ale vyrostou i na lehčích písčitých půdách, když jim zajistíte dostatečnou závlahu. Těžké jílovité půdy a půdy kamenité nejsou pro mrkev a petržel vhodné. Vyséváme na jaře, v březnu až dubnu do řádků 30 – 40 cm vzdálených, v řádku po vzejití vyjednotíme na 4 – 5 (7) cm. Rané karotky můžete vysévat i jako následnou plodinu až do počátku července. Fysiologicky mladší kořeny z těchto pozdních výsevů jsou dobře skladovatelné.

Váš Peter Gajdoštin