Přihlášení

 
 • BLACK OPAL
 • INDIGO ROSE
 • LIMMETO F1
 • SWEET APERITIF
 • BLACK FROM TULA
 • TASTIER F1
 • WILD TOMATO
 • GIGANTOMO F1
 • BIG MAMA F1

 • BHUT JOLOKIA
 • CHEIRO ROXA 1
 • FATALI YELLOW
 • HABANERO ORANGE
 • PEITO DE MOCA
 • PIMENTA DIOMAR
 • ROCOTO
 • TABASCO
 • BAHMANIAN GOATSlovníček pojmů
Přerdklíčené osivo

12.11.2012 Přerdklíčené osivo

Předklíčené osivo (primed seed) označuje osiva, u kterých jsou vyplaveny inhibiční látky a nastartovány fyziologické procesy klíčení. Většinou jsou tato osiva po určitou dobu macerována ve speciálním osmotickém roztoku a pak následně vysušena. Takto upravené osivo klíčí ve srovnání s neošetřeným vyrovnaněji a nesrovnatelně rychleji. Má ovšem jedno specifikum – nedá se skladovat a musí se vyset nejpozději 90 dní po „nabuzení“. Předklíčené osivo vyžaduje specifické zacházení. Nesmí promrznout, a to ani při skladování ani po vysetí, a musí se dostat do půdy až tehdy, když jsou již optimální podmínky ke klíčen. roto zbytečně brzo a po výsevu udržujte záhonek do vyklíčení rovnoměrně vlhký. Za dobrých podmínek vyklíčí předklíčené osivo do 7 dní. Pokud je někdo zvyklý používat preemergentní herbicidy, musí je v případě použití předklíčeného osiva aplikovat do tří dnů od vysetí. Pozdější aplikace by mohla poškodit již klíčící semínka.

Pťedklíčené osivo vľtšinou využívají profesionální pľsstitelé. Pro zahrádkáťe je k dispozici pťedklíčené osivo petržele ORBIS.   

Semeno petržele obsahuje kumaríny, rostlinné látky, které brání klííčení plevele. Rostlina si tím zajišťuje životní prostor pro růst a vývoj. Praktickým výstupem pro zahrádkáře je to, že záhonek s petrželí nevyžaduje tolik odplevelování jako záhonky sousední. Furokumariny jsou ale jedním z důvodů pomalejšího vzcházení petržele. V procesu klíčení se odbourávají a tím umožní vyklíčení semene. Jejich odbourávání je ale postupné a vyžaduje určitý čas, proto vám petržel nevyklíčí okamžitě ani v případě, že ji na jar vysejete za optimálních vlhkostních podmínek do dostatečně vyhřáté půdy. V prôbľhu pťedkličování jsou furokumariny z osiva petržele vyplaveny.


... další aktuality.