Roubování okurek není žádná novinka, ale osvědčený a zahrádkářům známý postup. Hlavním důvodem je ochrana rostlin před půdními houbovými chorobami. Naroubováním salátových okurek na tykev zamezíte výskytu fuzariového vadnutí, jež se často projevuje nenadálým vadnutím a posléze úhynem zdravých rostlin v plné plodnosti. Rostliny rovněž lépe snáší relativní nedostatek vody. Jako podnož se nejčastěji používá tykev fíkolistá (Cucurbita ficifolia), která tvoří mohutný kořenový systém. Robustní kořeny pronikají hluboko do půdy a snadněji nacházejí vodu a živiny. Proto rostou roubované okurky bujně a vitálně. Navíc jim méně škodí nižší teploty.
Ze zkušenosti víme, že roubování okurek je „zahrádkářskou maturitou“. Abychom ji zjednodušili a přiblížili i těm méně odvážným, máme letos novinku – klipsy na roubování okurek. Malé kolíčky s pružinkou zajistí jednoduché a současně dostatečně pevné spojení podnože a roubu. Odpadá pracné omotávání páskou a riziko, že se nám v průběhu obtáčení čerstvé řezné rány posunou a nedojde k srůstu. Využití klipsů má dvě podmínky. V prvních dnech srůstání musíme zajistit teplotu kolem 20°C a hlavně 100% vzdušnou vlhkost. Zakryjte proto bedýnku s roubovanci fólií a neumísťujte ji na přímé slunce. Fólii můžete odstranit tehdy, když zaznamenáte na roubu nový růst mladých listů.
Jak postupovat?

1) Osivo okurek vysejte o 3 – 4 dny dříve než osivo tykve. Přesný „předstih“ výsevu okurek
závisí na teplotě, substrátu i kvalitě osiva. Ideálním substrátem pro výsev je hrubší agroperlit.

2) Optimální dobou pro roubování je stadium plně vyvinutých děložních lístků a začínající tvorba prvního pravého listu.

3) Řez na tykvi proveďte stejně jako při roubování kopulací, délka má být dvojnásobek průměru stonku (hypokotylu) a řez by měl jít do dvou třetin průměru. Řežte odshora dolů.

4) Stejný řez, pouze odzdola nahoru proveďte na hypocotylu okurky.

5) Zasuňte roub do podnože. Spojte obě rostliny.

6) Roub s podnoží spojte klipsou.

7) Hypocotyl tykve je vždy podstatně silnější než hypocotyl okurky. Očko na klipse má proto tvar slzičky – při spojení dvou rostlinek musí přijít do širší části „slzičky“ tykev, do užší okurka. Jenom tak dojde k pevnému spojení a nedojde k zaškrcení hypocotylu tykve.

8) Pro klipsou spojené rostlinky si připravte květináčky naplněné zeminou.

9) Do květináčku zasaďte obě naroubované rostlinky.

10) Zahrňte.

11) Naroubovaným rostlinkám zajistěte na prvních 10 dní 100 % vzdušnou vlhkost, např. vytvořením minifolníčku ve skleníku.

12) Po 7 – 10 dnech sroste podnož s roubem, poznáte to podle toho, že list okurky začne opět růst.

13) Odřežte vrchol podnože (list tykve).

14) Asi za týden pak odřežte pod roubovaným místem kořen okurky (nechte jej v květináčku, uhyne). 

Výsadbu provádíme, až když roubovance dobře srostou a mají 3 – 4 pravé listy. Sazenice „neutopte“ – místo srůstu musí být asi 2 cm nad povrchem půdy. Naroubovaná okurka má někdy tendenci tvořit tzv. rosné kořeny, které můžou být místem průniku infekce do rostliny. Když vám je rostlina začne tvořit, odstraňte je.

15) Rozdíl je vidět – vlevo roubovaná a vpravo pravokořenná okurka.

SPRINTER F1 je hybridní mezidruhová podnož, vyšlechtěná speciálně pro účely roubování. Má tenčí lodyhu, vyšší afinitu (přijatelnost) s roubem a výborný zdravotní stav.
Afinita (přijatelnost) je schopnost srůstu podnože a roubu. Některé genotypy se po naroubování ujímají lépe než jiné = mají vyšší afinitu. K roubování doporučujeme následující odrůdy skleníkových okurek hadovek.