Nemám rád toto označení, i když se u jiných zelenin v Česku používá. Je zavádějící a proto jsem jej dal v nadpisu do uvozovek. Protiplísňová zelenina, ta která by působila proti plísním tak jako antibiotika, prostě neexistuje. Jsou zeleniny rezistentní - ty které jsou k nemoci odolné, tolerantní – ty které jsou sice napadeny, ale nemoc u nich nepůsobí hospodářsky význačné škody. 
I rezistence je pojem hodně široký. Ty genotypy, které nejsou patogenem vůbec napadány se někdy označují jako imunní, i když v „zahrádkářině“ jako jazyku hovorovém se toto slovo téměř nepoužívá. Rezistence = odolnost, by se dalo říci. 
 
Máte špatnou zkušenost s plísni na rajčatech? I když loni byl „rajčatový rok“ a plíseň se téměř nevyskytovala, v některých letech umí tato choroba zničit porosty rajčat v plné plodnosti. Nemoc nejenom redukuje listovou plochu, ale napadá i stonky a plody. 
 
V USA byly nalezeny 3 geny rezistence proti této nemoci. Ve šlechtění se využívají dva z nich, Ph-2 a Ph-3. Odrůdy, které mají tyto geny, vykazují vysokou odolnost k plísni na rajčatech. Odolnost není absolutní, do 10% plochy listů bývá při silném tlaku patogena poškozených. Plíseň ale u těchto genotypů nenapadá plody a z poškozených listů se dál nešíří. Rostlina i při vysokém infekčním tlaku dál vegetuje, přirůstá a plodí. 
 
Letos vám můžeme nabídnout první k plísni odolné rajče v našem sortimentu. 
CRIMSON CRUSH F1 je tyčkové rajče s oběma geny rezistence Ph-2 i Ph-3, což jí zajišťuje velmi vysokou rezistenci k plísni na rajčatech. Plody jsou kulovité, větší, dorůstající až 150 g. Na povrchu jsou červené, dužina je šťavnatá a chutná. Rostlina je vitální a skutečně zdravá, chemickou ochranu proti plísni u ní můžete omezit na minumum nebo i vynechat. Přesto budete sklízet zdravá rajčat až do podzimu.
 
CRIMSON CRUSH F1