Množí se nám dotazy na „sprchávání“ plodů cuket. Odkvete květ a plod se nevyvíjí, zakrní a zahnívá.

Čím je to teď, na začátku sezóny tykví způsobeno?

Podívejme se trochu do biologie cuket. Patří do druhu Cucurbita pepo, tykev obecná. Tykve jsou rostliny různopohlavné, jednodomé - mají květy samčí a samičí, obojí na jedné rostlině. Samičí květ má zvrásněnou bliznu, je přisedlý a poznáte jej podle semeníku na spodu květu. Všimněte si, že semeník má tvar budoucího plodu. Samčí květ je na dlouhé stopce. Tykve jsou hmyzem ocelivé. Aby se plod vyvíjel, musí hmyz, nejčastěji včely přenést pyl z květu samčího na květ samičí. V průběhu léta zde není nejmenší problém, velké květy tykví jsou pro včely velice lákavé, obsahují hodně pylu i nektaru ve spodní části květu.

Na začátku kvetení ale může být právě zde zrada. Staré odrůdy tykví měly tzv. „samčí předstadium“ – samčí květy kvetly dříve než samičí a „nebylo co opylovat“. Letos ale došlo k úplnému opaku – mnohé odrůdy nasazují dříve květy samičí a samčí květy se vyvíjí opožděně. Nastala situace že „není čím opylovat“.

Cuketa GOLD BALL F1

Ráno jsem vyběhl s fotoaparátem do našeho pokusu s tykvemi a zdokumentoval pro vás daný stav. Hlavně žlutoplodé odrůdy se letos vyznačují tímto fenoménem. Všimněte si násadu samičích květů a žádný květ samčí.

Cuketa GOLD RUSH F1

Co dělat?

Prakticky nemůžete dělat nic. Respektovat průběh počasí a přírodu samu. Musíte počkat až se na rostlinách začnou vyvíjet i květy samčí. Smířit se s tím, že cukety budete sklízet o pár dní později Nebojte se, příroda si poradí.

Samčí květy se již vyvíjí - zde je jeden, který se otevře přibližně za dva dny. A pak bude vše v pořádku.

smačí květ cukety

Ing. Peter Gajdošttin, dobrasemena.cz