Na podzim se tyto plodiny sklízejí. A my vám právě teď radíme, abyste je vyseli… Ano, myslíme to vážně. Petržel a mrkev klíčí pomalu a i zkušenému zahrádkáři se s nimi občas nezadaří. Mnozí z vás mají na klíčení petržele svůj recept. Jeden zalévá, druhý nezalévá. Jeden zakryje výsev netkanou textilií, další položí na vysetý řádek desku a nechá ji tam, až pokud se neobjeví první klíčky. Zázračný a stoprocentní recept pro vás nemáme, máme ale pár rad. Použijte k nim vždy i svůj „sedlácký rozum“ - každá zahrádka má jiné půdní nebo mikroklimatické podmínky. A vy je znáte nejlépe.

Semeno petržele a mrkve obsahuje kumaríny, chemikálie, které brání v klíčení plevele. Rostlina si tím zajišťuje životní prostor pro růst a vývoj. Praktickým výstupem pro zahrádkáře je to, že záhonek s petrželí nevyžaduje tolik odplevelování jako záhonky sousední. Furokumariny jsou ale jedním z důvodů pomalejšího vzcházení petržele. V procesu klíčení se odbourávají a tím umožní vyklíčení semene. Jejich odbourávání je ale postupné a vyžaduje určitý čas, proto vám petržel nevyklíčí okamžitě ani v případě, že ji na jar vysejete za optimálních vlhkostních podmínek do dostatečně vyhřáté půdy.

Petržel i mrkev dlouho klíčí a v době klíčení jsou citlivé na přísušky a škraloup na povrchu půdy. Podzim ale klepe na dveře a právě podzimní výsev je alternativou jarního setí. Záhonek uvolněný po sklizni letních zelenin si připravte již v průběhu října. Zryjte, rozdrťte hroudy, uhrabte a nechte slehnout. Nespěchejte s výsevem. Doporučujeme vysévat až těsně před příchodem mrazů, v listopadu nebo i v prosinci, tak aby již semena letos nevyklíčila. Semena vzejdou až v příštím roce na jaře v době, kdy bychom mohli půdu jen stěží připravit pro jarní výsevy. Lepší vzejití, využití jarní vláhy a ranější sklizeň, to jsou profity z podzimního výsevu.

Vy, co máte těžší půdy, znáte problémy s deformací kořenů mrkví a petrželí. Příčinou je to, že se meristém kořenové špičky poškodí, když se dostane na nepropustné podloží nebo do půdní vrstvy s nedostatkem kyslíku. Poškození růstového vrcholu vede k deformaci a rozvětvení kořenu. Zde pomohou hrůbky a vyset do nich můžete i teď na podzim. Hrůbky si připravíte tak, jako byste „nakopčili“ brambory, jen mírně širší, cca  50-60 cm, s rovnou horní částí. Do takto připraveného hrůbku vysejte dvojřádek nebo trojřádek petržele či mrkve. Kořeny obou plodin budou hezčí a vyrovnanější, výrazně snadněji se budou sklízet. Rovněž nespěchejte s výsevem. Hrůbky si připravte předem, ale semena vysévejte tak pozdě, jak to jen jde.

Co to je?

Kalibrované osivo označuje semena, která jsou vytříděná podle velikosti. Okolíky mrkve a petržel obsahují semínka menší, střední i větší. Semena různé velikosti různě rychle klíčí. Na sítech s různou velikostí ok se osivo rozseparuje na více partií, které se pak vyznačují vyrovnanou klíčivostí.

Předklíčené osivo (priming seeds) označuje semena, u kterých jsou částečně vyplaveny inhibiční kumariny a nastartovány fyziologické procesy klíčení. Většinou jsou tato osiva po určitou dobu macerována ve speciálním osmotickém roztoku a pak následně vysušena. Výsledkem tohoto procesu je rychlé a jednotné klíčení. Předklíčené osivo využívají profesionální pěstitelé, pro zahrádkáře je bohužel zatím nedostupné. Má totiž jednu specifiku – potřebuje být vyseto co nejrychleji po předklíčení, nejpozději do 3 měsíců. Později rychle ztrácí klíčivost.