Tak jako loni, opět se začaly množit vaše dotazy na termín "odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek". Většinou s obavou v hlase i v dopisu - "poroste vůbec tato odrůda na mojí zahrádce, když podmínky na mých záhonech nijak zvláštní nejsou"? Odpověď je velice prozaická, podívejme se na toto označení např. optikou rajčat.
Semínka odrůd většiny zeleninových druhů se u nás a v celé Evropské unii mohou prodávat a distribuovat pouze tehdy, když jsou zapsány ve „Společném katalogu druhů odrůd zeleniny“. V minulosti se používalo logičtěji označení „Odrůdová kniha“. Tento seznam obsahuje mnoho tisíc odrůd. Jeho poslední vydání má 685 stran a jenom odrůd rajčat je v něm zapsáno více než 3000. Co je ale podstatné, většina odrůd zde uvedených je určena pro profesionální pěstitele a registrace každé odrůdy vyžaduje zkoušky výnosu, odlišnosti, uniformity a stálosti.

smes
Profesionálního pěstitele, dodávajícího rajčata do obchodů, zajímá výnos, pevnost plodu, jeho trvanlivost i schopnost přepravy. Pro zahrádkáře, který pěstuje rajčata na vlastní zahrádce, je nejdůležitější vůně a chuť. Z keříku na stůl je to deset metrů a zahrádkář nepotřebuje odrůdy s plody pevnými, skladovatelnými a schopnými přepravy na dlouhé vzdálenosti. Právě pro tyto „zahrádkářské odrůdy“ byla v rámci legislativy EU vytvořena nová kategorie označená jako „odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek“. V principu se jedná o hobby, neboli amatérské odrůdy, určené pouze pro distribuci v drobném, malospotřebitelském balení. Nejde ale o genotypy druhé kategorie. Tyto odrůdy pouze naplňují specifické potřeby zahrádkářské veřejnosti. Právě v této kategorii se jednodušším způsobem registrují staré a krajové odrůdy, ať již rajčat, tykví nebo paprik. Nebojte se proto označení „odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek“. Zvláštními jsou myšleny podmínky právě vašich zahrádek.
Letos do této kategorie přibyly 4 velká rajčata - CRIMSON CRUSH F1, GIGANTOMO F1, BIG MAMA F1 a ORANGE WELLINGTON F1.

CRIMSON CRUSH F1CRUMSON CRUSH F1

BIG MAMA F1

BIG MAMA F1

ORANGE WELLINGTON F1ORANGE WELLINGTON F1

GIGANTOMO F1

GIGANTOMO F1

SUMER CIDER

SUMER CIDER

BLACK FROM TULA

BLACK FROM TULA

INDIGO ROSE

INDIGO ROSE

SWEET APERITIF

SWEET APERITIF

BLACK OPAL

BLACK OPAL

ROSELLA

ROSELLA

Do této kategorei patří i některé tykve, papriky...


Váš Peter Gajdoštin